Borrutrustning

Driconeq utvecklar och levererar avancerad borrutrustning till gruvor och byggarbetsplatser över hela världen. Utrustningen tillverkas av svenskt stål av högsta kvalitet vilket garanterar lång livslängd och exakta borresultat. Efter mer än 35 års erfarenhet i branschen har vår personal den kompetens som krävs för att kunna skapa individuellt anpassade lösningar för borrör och borrtillbehör, oavsett dina behov.

Borrör

Läs mer om våra olika typer av borrör i vår produktkatalog.

Ett borrör är ett höghållfast stålrör som används vid borrning. Beroende på borrmetod och syfte med borrningen, finns rör i olika tjocklek och längd, men vanligt förekommande längder är 3-10 meter. Ett efter ett skarvas borrören ihop med nästa allteftersom borrningen når djupare ned i berggrunden. Tillsammans bildar de en borrsträng som kan sträcka sig ner till flera kilometers djup.

Varje borrör består av tre hopsvetsade delar; en mittdel och två ändstycken. Ett ändstycke innehåller antingen en han- eller en hongänga, vilka möjliggör hopkoppling av två borrör. Hela borrsträngen utsätts för oerhört hög belastning under borrning, och gängan är alltid den mest kritiska delen i varje rör. Skulle han- och hongängan av någon anledning inte passa exakt i varandra sker med största sannolikhet ett brott i gängdelen – och detta medför att hela din borrsträng kan gå förlorad.

Driconeq lägger stor vikt vid detta faktum, vi har erfarenheten och kunskapen att anpassa dina borrör efter de förutsättningar som är givna. Våra ändstycken tillverkas i ett högkvalitativt stål som därefter härdas för att uppnå en överlägsen hållbarhet. Med detta tillvägagångssätt förlängs gängornas livslängd med över 50 % jämfört med om den annars ofta förekommande stålsorten 4140 skulle användas.

Borrtillbehör

Läs mer om alla våra borrtillbehör i vår produktkatalog.

Vid borrning krävs, utöver borrör, också ett antal tillbehör för att erhålla en komplett borrsträng, från borrigg ner till borrkrona. Uppbyggnaden av en borrsträng varierar beroende på vilken borrmetod som används, krav på hålkvalitet samt vilka markförhållanden som råder. Vid exempelvis DTH-borrning är bland annat slitsubar, tungrör och vingstyrningar nödvändiga borrtillbehör.

Oavsett vilken borrmetod du använder, eller vilka tillbehör du är i behov av, så skräddarsyr Driconeq en helhetslösning för dig. Våra tillbehör har samma goda kvalitet som våra borrör, varför vi kan garantera maximal livslängd för hela din borrsträng. Våra noggranna produktions- och leveransrutiner säkerställer att varje del passar med nästa, vilket ger en pålitlig komplett lösning anpassad efter dina önskemål.