DTH-borrning – effektivt och flexibelt

När du behöver borra högkvalitativa hål med diametrar mellan 100-254 mm är DTH-borrning (Down The Hole) den överlägset bästa och mest effektiva metoden. DTH-borrning kan tillämpas i de flesta bergarter, såväl hårda som mjuka och används bland annat inom gruvindustrin (spränghålsborrning), segmenten brunnsborrning, bygg och anläggning samt inom gas- och oljeindustrin.

Vid DTH-borrning eller sänkhammarborrning som det även kallas roteras borrsträngen samtidigt som borrhammaren kontinuerligt slår sig nedåt i berget. Inuti hammaren sitter en kolv som med hjälp av tryckluft åstadkommer borrkronans slagkraft. Detta kombinerat med rotationsrörelse gör att berget krossas på ett mycket effektivt sätt.

Tack vare att kraftöverföringen sker nere i hålet, då kolven slår direkt på borrkronan – därav borrmetodens namn – uppstår minimala energiförluster längs borrsträngen och därmed kan hål ända ner till 6000 meters djup borras. DTH är en säker metod som genererar stabila hål med hög rakhet.

Metoden är även utmärkt ur miljö- och trivselsynpunkt då den bullrar och vibrerar avsevärt mindre än många andra borrmetoder vilket gör den till en väl använd borrmetod i städer.

Ladda ned vår produktkatalog om borrör