Driconeq eX-Flow®

Vid första anblicken så kanske du inte ser några skillnader mellan våra standardrör och våra innovativa eX-Flow® rör. Men låt inte första intrycket lura dig! eX-Flow® är utrustad med den senaste tekniken som kommer att revolutionera din borrning.

eX-Flow® ger dig:

  • 60% lägre ljudnivå
  • 15% kortare borrtid
  • 20% lägre bränsleförbrukning
  • mer antal borrmeter/timme
  • lägre miljöpåverkan genom minskade utsläpp av CO2 (mindre diesel/borrmeter)
  • färre antal drifttimmar på kompressor och rigg som ger mer tillbaka på investeringskostnaden
  • mindre risk om olyckan skulle vara framme p g a mindre luft i strängen
  • passar alla typer av kompressorer

Ladda ned produktkatalog om Driconeq eX-Flow®