Rotationsborrning – större håldiameter

Rotationsborrning är, till skillnad från DTH-borrning, en borrmetod som inte kräver kraft i form av slag. Istället bygger rotationsborrning på att en mycket stor tryckande kraft läggs på borrkronan, kombinerat med rotationsrörelse.

Rotationsborrning var under tidigt 1900-tal en vanlig borrmetod vid oljeborrning. Idag används metoden främst då stora håldiametrar (över 150 mm) efterfrågas, exempelvis vid djup brunnsborrning, brytning i dagbrott och i stenbrott. Det finns idag två typer av rotationsborrning; roterande skärande och roterande krossande.

Roterande skärande borrning

Roterande skärande borrning är en vanlig metod för att borra i lite mjukare material såsom sand, lera och mjukare bergarter. En så kallad drag bit används som borrkrona. Denna borrkrona består av 2-4 vingar försedda med hårdmetallskär, alternativt belagda med hårdsvets, som skär sönder materialet med hjälp av tryck och rotationsrörelse.

Roterande krossande borrning

Vid roterande krossande borrning används istället en rullborrkrona som borrkrona. Denna produkt är försedd med hårdmetallstift och är avsedd för borrning i hårdare material. Stiften krossar berget med hjälp av tryck och rotationsrörelse. Det finns även rullborrkronor försedda med ståltänder för mjukare formationer.

Ladda ned vår produktkatalog om borrör