Historik

En verksamhet som bygger på 500-åriga traditioner

Våra rötter finns i värmländska Sunne, där 500-åriga traditioner inom gruv- och industriarbete har gett svenskt stål ett gott rykte över hela världen. I spåren av detta har Driconeq lagt grunden för sin verksamhet genom nära samarbeten med några av världens ledande metallföretag.

Driconeq bildades 1995 i Sunne. Den huvudsakliga verksamheten var borrutrustning till vattenborrning, energiborrning, anläggningsborrning och till borrning i stenbrott, främst i Europa. Företaget skaffade sig snabbt en stabil ställning på marknaden genom att öka produktionskapaciteten, fokusera på service och kundengagemang. Driconeq breddade sitt utbud med andra borrmetoder såsom RC och rotationsborrning, och vidgade den geografiska marknaden.

Under början av 2000-talet vann Driconeq allt mer marknadsandelar och växte snabbt i takt med att gruvindustrin växte sig starkare och investeringarna i bergvärme blev flera. Under 2000-talets senare hälft levererade Driconeq mycket stora mängder borrutrustning till aktörer som Atlas Copco och Sandvik och slog upp portarna för sitt första kontor i USA.

Idag finns Driconeqs produkter i hela världen och vi har just startat upp en ny fabrik för produktion i Sydafrika som kommer att bidra till att ytterligare stärka vårt erbjudande mot Afrika och resten av världen.