Borrning

Borrning – en teknik med många användningsområden

Borrning är ett arbetssätt som sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden. Redan för ca 5000 år sedan använde sig egyptierna av en slags tidig version av borrning i sten – och på 300-talet borrade man efter olja i Kina.

För att göra raka, djupa och stabila hål i berg och mark, är borrning det överlägset bästa alternativet. Det finns ett flertal olika borrmetoder för att ta sig ned i berggrunden – och Driconeq tillhandahåller utrustning för de flesta av dessa tekniker.

Bergborrning utförs för att utvinna olja, bergvärme, vatten eller andra naturfyndigheter djupt ner i berggrunden, men kan också tillämpas vid exempelvis tunnelbyggen eller rör- och kabeldragning. Eftersom hålen kan bli upp till flera kilometer djupa och flera meter i diameter beroende på vilken metod som används, så ger borrning oerhört många möjligheter.

Borrning är ett utmärkt alternativ för rör- och kabeldragning i städer och tätbebyggda områden där schaktning, grävning och sprängning skulle bli allt för kostsamt, omfattande och bullrigt. Utan större störningsmoment kan hela arbetet utföras från ett start- och ett sluthål, med hjälp av borrning under jord.

Kontakta gärna Driconeq för mer information om vilken borrmetod som skulle vara lämplig för just dina behov.

Ladda ned vår produktkatalog