RC-borrning – snabbt och säkert resultat

Vi vet inte alltid särskilt mycket om vad som döljer sig i berggrunden under våra fötter. Vi har däremot mycket att lära och kan med specialanpassade metoder förbättra våra kunskaper avsevärt. Med hjälp av så kallad RC-borrning kan du exempelvis få veta huruvida berggrunden är möjlig att bebygga eller om den är utvinningsbar.

RC-borrning (reversed circulation) är en metod för undersökningsborrning som hjälper dig att få snabba och säkra svar på vad som döljer sig i berggrunden. Den här borrmetoden använder sig av både slag- och rotationsrörelser.

Metoden fungerar på så sätt att man med hjälp av tryckluft blåser upp bergartsfragment, så kallat borrkax, och samlar detta för analys. RC-rören består av ett inner- och ett ytterrör. Luften blåses ned mellan inner-och ytterrörets väggar, ned till hammaren där luften tvingar borrkaxet upp genom centrum på innerröret. På så sätt blandas inte borrkax från olika nivåer utan du får ett exakt svar på vad bergrunden består av på respektive djup.

Tekniken används på djup ner till 600 meter. Det tas kontinuerligt prover under borrningen, ca 12% av borrkaxet analyseras.

Ladda ned vår produktkatalog om borrör

Ladda ned Driconeq Swivel Range broschyr

Ladda ned Driconeq RC Conversions broschyr