Om Driconeq

Erfaren producent av borrutrustning som levererar över hela världen

Driconeq utvecklar, producerar och distribuerar avancerad borrutrustning för bland annat gruvarbeten, brunnsborrning, byggnationer och mineralutvinning. Oavsett av vilken anledning du behöver borrutrustning kan Driconeq hjälpa dig att hitta en lösning som uppfyller dina behov.

Vi har mer än 40 års erfarenhet i branschen och under åren har Driconeq skapat en gedigen arbetsprocess för att förse kunder över hela världen med avancerad borrutrustning. Under vår tid i branschen har vi samlat på oss kunskaper och erfarenheter som är unika inom vårt verksamhetsområde och som gör att vi kan leverera precis de borrningslösningar du behöver, när du behöver dem. I nära samarbete med dig tar vi fram den bästa och mest konkurrenskraftiga lösningen.

Genom att ta hänsyn till alla aspekter av ditt uppdrag, både vad gäller geografi, tidsåtgång och den borrutrustning som redan finns tillgänglig, tar vi fram en lösning som maximerar din produktion och minimerar eventuella uppehåll i arbetet.

Vi är noga med att enbart använda oss av bästa möjliga stål i vår produktion och har därför valt att endast samarbeta med några av världens mest pålitliga stålleverantörer. De produkter vi tar fram används varje dag, i nästan alla världens länder, och bidrar ständigt till att utveckla och effektivisera borrindustrin, oavsett vilka behov våra kunder har.